Nawigacja

API

API to skrót od angielskiego Application Programming Interface, co oznacza Interfejs programowania aplikacji. Umożliwia to komunikowanie się aplikacji między sobą (na przykład programu z systemem operacyjnym). Celem API jest dostarczenie właściwych specyfikacji podprogramów, takich jak funkcje w bibliotece, struktur danych, czyli na przykład zawartości danej tablicy, klas obiektów definiowanych według języka programowania oraz wymaganych protokołów komunikacyjnych. Prościej mówiąc, API umożliwia korzystanie z funkcjonalności danej aplikacji podczas korzystania z innej, swojej. Często ma zastosowanie w aplikacjach sieciowych. Najprostszy przykład to pobieranie tweetów z Twittera za pomocą Twitter API. W swojej aplikacji można wpisać zapytanie HTTP na odpowiedni adres i otrzymać tweety danej osoby. API to świetny sposób na ujednolicenie rozwiązywania problemów, dzięki czemu mogą powstawać społeczności, które będą ulepszać to, co już powstało i pomagać innym w zrozumieniu tego.