Nawigacja

KPI

KPI czyli Key Performance Indicators są kluczowymi wskaźnikami efektywności, określanymi na początku danego procesu w celu oceny stopnia, w jakim został osiągnięty cel podjętych działań. Wskaźniki efektywności niezbędne są dla oceny funkcjonowania firmy, danego jej działu lub projektu i sprawdzenia, gdzie występują braki efektywności. Pozwalają także zobrazować kształtowanie się zmian w czasie. Prawidłowo określone KPI powinny być proste i zrozumiałe, wyrażane numerycznie, wyznaczać istotne cele danego działania oraz być systematycznie oceniane. Pozwalają więc ocenić, czy działania spełniają określone cele, czy mają jakieś niedociągnięcia i czy widać postępy w dążeniu do zamierzonych celów. 

Wskaźniki efektywności w SEO

W przypadku działań związanych z pozycjonowaniem strony również można wyznaczyć KPI. Tutaj ważne będą takie wskaźniki, jak liczba wyświetleń strony, liczba kliknięć mierzona za pomocą np. Google Search Console, liczba sesji w Google Analytics czy w końcu ilość fraz w top 10. Zaś w sprzedaży internetowej, wskaźnikiem może być konwersja lub inne pożądane zdarzenia.