Nawigacja

UX Design

UX to skrót od angielskiego zwrotu User Experience, oznaczającego doświadczenia użytkownika. To szerokie pojęcie, które opisuje wszelkie reakcje, doświadczenia, odczucia, wrażenia i emocje użytkownika związane z korzystaniem z danej strony internetowej, programu czy aplikacji. Łączy w sobie wiele różnych elementów mających na celu poprawę użyteczności strony oraz zdolności reagowania i estetyki. Projektowanie z uwzględnieniem doświadczeń użytkownika to UX design. Jest to proces stosowany do tworzenia produktów i usług, które mają dostarczać użytkownikom jak najbardziej pozytywnych wrażeń. Prawidłowo zaprojektowany UX jest bardzo istotny, ponieważ ma ogromny wpływ na użyteczność produktu oraz na opinię o nim innych użytkowników. Ma także pozytywny wpływ na współczynnik konwersji. Dobry UX to szczególnie prosta i intuicyjna komunikacja, atrakcyjny wygląd witryny oraz wykorzystanie naturalnych odruchów użytkowników.

Kim jest i jak wygląda praca UX designera?

Zadanie UX designera polega na zbadaniu potrzeb, poznaniu oczekiwań przyszłych użytkowników strony i potencjalnych klientów, a w końcu doprowadzenie do stworzenia produktu o intuicyjnej i przychodzącej wręcz naturalnie obsłudze. UX designer projektuje więc w sposób zorientowany na człowieka. Obowiązki w pracy designera dzielą się na trzy rodzaje – związane ze strategią biznesową i contentem czyli treścią strony, z wireframingiem i prototypowaniem oraz z ostatecznym wdrożeniem projektu. UX designer musi więc przeprowadzić analizę konkurencji oraz klientów czyli grupy docelowej danej witryny internetowej, stworzyć strategię i strukturę produktu, zadbać o rozwój contentu na stronie, stworzyć makietę witryny, prototypy i testować różne rozwiązania dopóki nie będzie perfekcyjnie. Na etapie wdrażania projektu niezbędna jest zaś jego ścisła współpraca z projektantem strony internetowej oraz oczywiście UI Designerem, gdyż te dwa elementy muszą się uzupełniać, aby strona była odpowiednio dostosowana dla użytkowników. Jak widać więc, rola UX designera jest więc bardzo złożona, wieloaspektowa i przepełniona wyzwaniami. Po części musi rozumieć zasady marketingu,  ale po części ma też coś z PM’a. Dodatkowo musi mieć zdolność analitycznego myślenia, niezbędnego by móc połączyć wszystkie informacje otrzymane w wynikach przeprowadzanych badań i testów. Jego ostateczny cel to połączenie celów biznesowych i potrzeb użytkownika za pomocą testów i udoskonalania, ulepszania wciąż tego, co daje satysfakcję obu stronom – zarówno użytkownikowi strony, jak i jej właścicielowi. Jeśli potrzebujesz do swojego projektu UX Designera – jestem tutaj. Skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego albo wyślij do mnie wiadomość prywatną w social mediach.