Nawigacja

Audyt użyteczności

Audyt użyteczności strony internetowej, to inaczej jej ocena ekspercka. Jest to procedura, dzięki której sprawdza się przyjazność witryny dla użytkownika. W większości przypadków audyty użyteczności przeprowadzane są przez projektantów User Experience. Celem audytu użyteczności jest wskazanie elementów nie działających tak, jak powinny oraz poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą zwiększyć użyteczność strony.

 

Na czym polega audyt użyteczności – metody

Audyt użyteczności jest zwykle przeprowadzany trzema głównymi metodami – heurystyczną, listy kontrolnej oraz przejścia poznawczego. Metoda heurystyczna polega na ocenie strony wg 10 zasad Heurystyki Nielsena, których powinien przestrzegać projektant, by strona lub aplikacja była jak najczytelniejsza dla użytkownika. Zasady te nie mówią, jak strona ma wyglądać, ale co ma zawierać i jakie posiadać funkcje. Metoda listy kontrolnej zaś polega na stworzeniu zbioru warunków i cech, jakie musi spełniać witryna lub skorzystaniu z gotowej takiej listy i ocenie wg niej danej strony. Trzecia metoda zaś, czyli przejście lub wędrówka poznawcza, polega na opisaniu najbardziej prawdopodobnych ścieżek poruszania się przez użytkowników po stronie i wcieleniu się badacza w rolę użytkownika.