Nawigacja

ROAS

ROAS to jeden ze wskaźników KPI. Oznacza zwrot z inwestycji. Dokładniej, jest to skrót od angielskiego Return Of Ad Spend, czyli przychód wygenerowany przez wykorzystany budżet. Podawany jest w procentach i obliczany w bardzo prosty sposób. Wystarczy podzielić przychód przez poniesiony koszt i pomnożyć przez 100%. Podanie wskaźnika w procentach ułatwia jego interpretację. Przykładowo, jeśli na kampanię reklamową zostało wydane 100 zł, a dzięki temu został sprzedany towar za 200 zł, to ROAS wynosi wtedy 200%. Klient wydał więc więcej pieniędzy niż zostało zapłacone za reklamy.

Czy wysoki ROAS to zawsze zysk?

Niestety wysoki ROAS nie zawsze oznacza zysk. Nie są tu bowiem uwzględnione wszystkie koszty związane z samym powstaniem produktu. Oznacza to, że kampania staje się rentowna przy naprawdę znacznie większych wartościach ROAS. Przykładowo, jeśli koszt towaru wynosi 150 zł, a marża ze sprzedaży 50 zł, czyli 25%, kampania reklamowa osiągnie rentowność dopiero przy ROAS 400%, gdyż dopiero wtedy marża wyniesie tyle, ile wydane zostało na reklamę, czyli 100 zł. ROAS można w prosty sposób obliczyć w Google AdWords oraz zobaczyć wszystko na dostępnych tam wykresach i na bieżąco, dokładnie analizować. Pomoże nam to testować różne ustawienia reklamy i kontrolować ich wpływ na jej rentowność oraz zauważyć, że reklama przestaje być rentowna i trzeba coś zmienić.