Nawigacja

ROI

ROI (ang. return of investment), to wskaźnik rentowności inwestycji. Jest to bardzo ważne narzędzie dla firm, służące do analizy ich sytuacji finansowej. Wskaźnik ten pozwala ocenić  opłacalność danej inwestycji i to, czy można uznać podjęte działania za odpowiednio efektywne. ROI wskazuje zysk, czyli procentowy zwrot z zainwestowanej w dane działanie kwoty. Wskaźnik ten jest wykorzystywany na przykład do obliczania rentowności kampanii marketingowych, również tych prowadzonych na stronach internetowych. Wzór na obliczenie ROI jest bardzo prosty. Aby go obliczyć, należy podzielić zysk netto przez kapitał i pomnożyć przez 100%. Zysk netto to przychody, minus koszty związane np. z reklamą, a kapitał to właśnie te koszty, poniesione, aby możliwe było osiągnięcie zysku. Im wyższy ROI, tym bardziej rentowna jest inwestycja. Jeśli jednak koszty są wyższe niż zysk, inwestycja jest nieopłacalna. ROI pozwala także oszacować, jaki zysk generuje każda jedna wydana złotówka. Dzięki systematycznej analizie ROI, firma może wybierać najbardziej opłacalne działania, a odrzucać te opłacalne najmniej.