Nawigacja

Up selling

Up selling to jedna z dwóch najważniejszych metod sprzedażowych, zwana również sprzedażą uzupełniającą. Polega na tym, że oferuje się klientom zainteresowanym danym produktem, produkty podobne, ale droższe. Oferuje się klientowi produkt nieco lepszej jakości od tego, którym jest zainteresowany, przy czym ma on wyższą cenę. Up selling pozwala sprzedawcy na poszerzenie zakresu oferowanych usług. Oferta może zostać złożona klientowi podczas sprzedaży lub podczas trwania relacji nawiązanej między sprzedawcą a kupującym. Oferta up sellingu musi być jednak związana z produktem podstawowym. Nie można także przesadzić z oferowaniem rzeczy dużo droższych niż te, którymi interesują się klienci. Klient może bowiem uznać, że oferowana rzecz jest już za droga, a on nie potrzebuje dodatkowych korzyści, funkcji produktu, itp. Up selling wiąże się ściśle także z cross sellingiem, drugą techniką sprzedażową, polegającą na oferowaniu klientowi, który dokonał już zakupu, produktów dodatkowych. Na przykład osobie, która kupiła smartfon oferuje się dodatkowo słuchawki, karty pamięci, szkła ochronne, etui i inne przydatne akcesoria, dopóki taka osoba ma tak zwany otwarty portfel.